Prawo Unii Europejskiej

Świadczymy usługi z zakresu prawa Unii Europejskiej, oferujemy kompleksowe doradztwo i reprezentację prawną w sprawach związanych z prawem wspólnotowym. Prawo Unii Europejskiej, jako zbiór norm prawnych obowiązujących w państwach członkowskich, obejmuje szerokie spektrum dziedzin, takich jak prawo konkurencji, prawo handlowe, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, a także swobody rynku wewnętrznego.

Nasz zespół prawników posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Oferujemy:

  • Przygotowywanie wniosków o dotacje Unijne: Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej i doradczej w zakresie przygotowywania wniosków dotacyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Pomagamy w identyfikacji najbardziej odpowiednich programów finansowania,
    monitorując aktualne i przyszłe możliwości dotacyjne. Opracowujemy pełną dokumentację aplikacyjną, w tym formularze, biznesplany i analizy finansowe. Oferujemy konsultacje dotyczące strategii projektowej i zgodności z wymaganiami programów. Zapewniamy także wsparcie w procesie składania wniosków i komunikacji z instytucjami przyznającymi dotacje.
  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa UE: Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dotyczące różnych aspektów prawa Unii Europejskiej. Nasze usługi obejmują analizę i interpretację przepisów unijnych, a także ich wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Pomagamy naszym klientom zrozumieć i zastosować regulacje unijne w ich codziennej działalności, oferując wsparcie w zakresie prawa konkurencji, ochrony konsumentów, polityki handlowej, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin regulowanych przez prawo UE. Nasze doradztwo obejmuje również pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
  • Analizę i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem UE: Oferujemy szczegółową analizę i opiniowanie umów, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Nasi prawnicy dokładnie sprawdzają wszystkie klauzule kontraktowe, identyfikując potencjalne ryzyka i proponując niezbędne korekty. Analizujemy umowy zarówno na etapie ich sporządzania, jak i przed ich podpisaniem, dbając o to, by były zgodne z przepisami dotyczącymi konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz innymi regulacjami unijnymi. Dzięki naszym usługom, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich umowy są zgodne z prawem UE, co minimalizuje ryzyko prawne i finansowe związane z ich działalnością.


Nasza misja to zapewnienie naszym klientom najwyższego standardu usług prawnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i wymagań, w zgodzie z dynamicznie zmieniającym się prawem Unii Europejskiej. Jesteśmy tu, aby wspierać Państwa w osiąganiu sukcesów na rynku europejskim.

Prawo Unii Europejskiej to prawo dążące do harmonizacji państw członkowskich na różnych polach zarówno biznesowych jak i społecznych. Wśród regulacji Unijnych znajdują się te z obszaru ochrony środowiska, która jest jednym z kluczowych obszarów regulowanych przez prawo Unii Europejskiej. Jako Kancelaria zapewniamy wsparcie w zakresie przestrzegania norm ochrony środowiska, doradzamy w kwestiach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej, a także reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z naruszeniami przepisów ochrony środowiska.

Na podstawie prawa Unijnego Państwom członkowskim przysługują określone swobody rynku wewnętrznego, takie jak swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału, stanowią fundament Unii Europejskiej. Pomagamy naszym klientom w pełnym wykorzystaniu tych swobód, doradzając w kwestiach transgranicznych oraz wspierając w rozwiązywaniu problemów związanych z barierami na rynku wewnętrznym.

Oferujemy:

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa UE
Analizę i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem UE.