Prawo administracyjne

Szanowny Kliencie, nasza Kancelaria pomoże Ci przebrnąć przez skomplikowane i zawiłe procedury między innymi prawa spółdzielczego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego oraz pomoże w uzyskaniu pozwoleń, koncesji i zezwoleń niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kancelaria oferuje pełen zakres usług na najwyższym poziomie zapewniając swoim klientom indywidualne, a zarazem kompleksowe podejście pozwalając skutecznie ubiegać się o korzystne dla siebie decyzje administracyjne. 

Zakres naszych usług między innymi obejmuje: 

 • doradztwo, sporządzanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych,
  • W ramach doradztwa analizujemy sytuację prawną klienta, udzielając szczegółowych konsultacji w zakresie możliwych działań i strategii. Informujemy o wymaganych dokumentach i procedurach niezbędnych do wszczęcia postępowania administracyjnego.
  • Sporządzamy wnioski, co obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego, pisanie uzasadnień i argumentacji prawnej oraz weryfikację zgodności wniosków z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Składamy wnioski, przekazując przygotowane dokumenty do odpowiednich organów administracyjnych. Monitorujemy przebieg postępowania oraz informujemy klienta o postępach i wymaganiach ze strony urzędów.
 • sporządzanie i składanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • Sporządzamy odwołania, analizując decyzje administracyjne i identyfikując podstawy do odwołania. Pisanie formalnych odwołań zawiera szczegółowe uzasadnienie i argumentację prawną, a także przygotowanie dodatkowych dokumentów wspierających odwołanie.
  • Składamy odwołania w odpowiednich organach administracyjnych, prowadząc korespondencję z urzędami. Monitorujemy proces rozpatrywania odwołania i informujemy klienta o jego przebiegu.
 • przygotowanie wniosków
  • Przygotowujemy różnego rodzaju wnioski administracyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Redagujemy treść wniosków, uwzględniając specyfikę danej sprawy, oraz sprawdzamy wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami administracyjnymi.


Prawo administracyjne to bardzo szeroka i różnorodna gałąź prawa regulująca stosunki prawne powstające pomiędzy różnymi podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Prawo administracyjne tworzy skomplikowany i wszechstronny system norm prawnych, którego celem jest zapewnienie skuteczności, transparentności i zgodności działań administracji publicznej z prawem oraz ochrona praw i interesów obywateli i innych podmiotów w kontaktach z administracją. Są to szczególne regulacje prawne działające na nierówności stron i władztwie administracyjnym.

Prawo administracyjne należy do najbardziej rozbudowanych dziedzin prawa, a jego regulacje znajdują się w szeregu różnorodnych ustaw, a z uwagi na liczne nowelizacje stosowanie prawa administracyjnego wymaga spornego doświadczenia, skrupulatności oraz śledzenia zmian ustawowych.

Zakres naszych usług między innymi obejmuje:

Wnioski Administracyjne

Doradztwo, sporządzanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych

Odwołania Administracyjne

Sporządzanie i składanie odwołań od decyzji administracyjnych

Przygotowanie wniosków​

Profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe sporządzanie i składanie wniosków