Prawo nowych technologii

Rozwój technologii wyprzedza często zdolność ustawodawców do tworzenia adekwatnych regulacji, co prowadzi do powstawania luk prawnych i konieczności adaptacji istniejącego prawa do nowych realiów.

Prawo nowych technologii jako dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która stawia przed prawnikami wiele wyzwań zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w sektorze nowych technologii.

 

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie:

  • Ochrony danych osobowych: Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, pomagając w identyfikacji i wdrażaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Oferujemy wsparcie przy tworzeniu polityk prywatności, przeprowadzaniu audytów zgodności z RODO oraz w szkoleniu pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Pomagamy również w reagowaniu na incydenty naruszenia danych oraz w komunikacji z organami nadzorczymi.
  • Cyberbezpieczeństwa: Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujące ocenę ryzyk i wdrażanie odpowiednich strategii ochrony. Pomagamy w zabezpieczaniu systemów informatycznych przed atakami, w przeprowadzaniu testów penetracyjnych oraz w tworzeniu planów reagowania na incydenty. Nasze usługi obejmują również szkolenia dla pracowników z zakresu świadomości cyberzagrożeń oraz doradztwo w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
  • Ochrony własności intelektualnej: Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Oferujemy doradztwo w zakresie rejestracji i ochrony praw własności intelektualnej, a także w negocjacjach i sporządzaniu umów licencyjnych.
  • Sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacji: Świadczymy usługi doradcze związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektami z zakresu sztucznej inteligencji oraz automatyzacji. Pomagamy w identyfikacji potencjalnych zastosowań AI w działalności naszych klientów, w opracowywaniu strategii wdrażania oraz w ocenie ryzyk prawnych związanych z wykorzystaniem AI. Oferujemy również wsparcie w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi AI oraz w ochronie praw własności intelektualnej związanych z technologiami AI.
  • Robotyki: Oferujemy doradztwo w zakresie robotyki, pomagając klientom w realizacji projektów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych oraz usługowych. Świadczymy usługi prawne związane z regulacjami dotyczącymi robotyki, bezpieczeństwa pracy z robotami oraz ochrony praw własności intelektualnej związanych z technologiami robotycznymi. Pomagamy również w ocenie ryzyk i korzyści wynikających z wdrażania rozwiązań robotycznych.
  • Prawa internetu oraz e-commerce: Zapewniamy wsparcie prawne dla przedsiębiorstw działających w branży internetowej oraz e-commerce. Oferujemy doradztwo w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi handlu elektronicznego, ochrony konsumentów, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych. Pomagamy w tworzeniu regulaminów sklepów internetowych, polityk prywatności oraz umów handlowych.
  • Regulacji w zakresie platform cyfrowych: Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie regulacji dotyczących platform cyfrowych, takich jak serwisy społecznościowe, platformy streamingowe oraz marketplace’y. Pomagamy w interpretacji i stosowaniu przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności platform cyfrowych za treści zamieszczane przez użytkowników, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji. Oferujemy również wsparcie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi reklamy internetowej oraz ochrony konsumentów.


Prawo nowych technologii stanowi dynamicznie rozwijającą się gałąź prawa, która reguluje kwestie związane z rozwojem, wdrażaniem i użytkowaniem nowych technologii oraz ochroną praw i interesów ich użytkowników. Prawo to zajmuje się zagadnieniami prawnymi związanymi z technologią informacyjną, telekomunikacją, ochroną danych, cyberbezpieczeństwem oraz innowacjami technologicznymi.

Prawo nowych technologii tworzy złożony i interdyscyplinarny system norm prawnych, mający na celu zapewnienie zgodności rozwoju technologicznego z obowiązującymi regulacjami prawnymi, ochronę praw użytkowników oraz promowanie innowacji w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Ważnymi dziedzinami prawa nowych technologii jest prawo sztucznej inteligencji (AI) oraz robotyki, które reguluje kwestie związane z tworzeniem, wdrażaniem i użytkowaniem systemów sztucznej inteligencji oraz robotów. Obejmuje przepisy dotyczące odpowiedzialności za działania AI, etycznych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji, ochrony praw jednostek oraz standardów technicznych i bezpieczeństwa w zakresie robotyki. Kolejną ważną dziedziną jest cyberbezpieczeństwo które reguluje zasady ochrony systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz danych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Obejmuje przepisy dotyczące środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji, obowiązków podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie ochrony przed cyberatakami oraz procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie

Ochrony danych osobowych
Cyberbezpieczeństwa
Ochrony własności intelektualnej
Sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacji

Robotyki
Prawa internetu oraz e-commerce

Regulacji w zakresie platform cyfrowych